V Bavorsku, pouze 35 kilometrů od Chebu, začala německá firma Siemens budovat závod na výrobu vodíku. Dodávat by se měl také do České republiky.

Do provozu by mělo být zařízení u obce Wunsiedel uvedeno již na konci příštího roku. Počáteční kapacita je plánována na 900 tun a po úplném dokončení má produkovat 2000 tun vodíku. Jedná se o pilotní projekt v Německu. Podobné by se v budoucnosti měly vybudovat i jinde.

Plyn bude vznikat díky elektrolýze vody. Ovšem potřebná elektřina pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Tedy z vodních, větrných a slunečních elektráren.

Zařízení je součástí připravovaného plánu na využití elektřiny v době, kdy se jí v obnovitelných zdrojích vyrábí přebytečné množství.

Vodí se dosud do severního Bavorska musel dopravovat z velkých vzdáleností. Nyní se právě zde počítá také s výstavbou vodíkových čerpacích stanic. Plyn se má dodávat také do západních Čech.

Radek Pecák