V polovině dubna zasednou v Praze představitelé automobilového průmyslu zemí Visegrádské čtyřky společně s politiky na mezinárodní konferenci. Hlavními tématy jednání budou nové regulace emisí CO2 a nástup čisté mobility.

V době, kdy se v Bruselu připravuje klíčová legislativa pro zpřísnění emisních limitů CO2 automobilů, se bude konat v Praze Driving Competitiveness of V4 Countries. Na jednání si chtějí Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko sjednotit svá stanoviska k dopadům nových emisních limitů CO2 vozidel na průmysl těchto zemí tvořících skupinu V4.

Jednání inicioval prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR Bohdan Wojnar, který tak chce navázat na témata projednávaná vloni na stejné úrovni v Bratislavě. Hlavním účelem, podle zdrojů serveru Autonaelektřinu.cz bude sjednocení stanovisek vůči bruselským orgánům a institucím. Naznačuje to i vyjádření výkonného ředitele AutoSAP Zdeňka Petzla: "AutoSAP vítá a podporuje veškeré efektivní a ekonomicky realizovatelné aktivity vedoucí k co možná nejrychlejšímu snižování emisí v dopravě. Pro udržení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je ovšem třeba připomínat důležité souvislosti, jejichž opominutí by mohlo mít pro tuzemský autoprůmysl, o který se opírá česká ekonomika, nepříznivé následky.

Přechod k nízkoemisní mobilitě si totiž nepochybně vyžádá velké investice do automobilového průmyslu a bude znamenat i změny v celém dodavatelském řetězci.

V podstatě při jednání půjde o to, aby se představitelé autoprůmyslu domluvili s politiky na koordinaci postupu, který by přinesl splnění nově stanovených limitů CO2, ale příliš nepoškodil výrobce vozidel i jejich dodavatele. K tomu je například nezbytná i podpora firem ze strany národních vlád. "Určitě nás hodně zajímá třeba návrh směrnice o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel, tedy téma státních pobídek." sdělil nám dobře informovaný zdroj.