O třetinu, oproti stavu z roku 2018, se vloni zvýšil počet veřejných nabíjecích stanic na území USA. Přibylo jich přibližně dvacet tisíc a konečný počet tak dosáhl 80 000.

https://autonaelektrinu.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=272

Toto číslo je osminásobné, v porovnání s tím z roku 2012. Jsou v něm zahrnuty jak dobíječky s výkonem pouze několik kW, ale i ty ultrarychlé. Letos pak má celkové číslo podle odborníků přesáhnout hranici 100 000. 

Zdaleka největší počet amerických dobíjecích stanic se v současnosti nachází na území Kalifornie. V loňském prosinci jich bylo 21 tisíc. S velkým odstupem (v obou případech jde o něco více než 4 000) následují Texas a New York.

Stále existuje množství států, kde je pouze několik set dobíječek. Kromě řídce osídlené Aljašky jsou to třeba Delaware, Missisippi, Rhode Island, Wyoming nebo New Hampshire.

I když letos USA dosáhnou na metu 100 000 veřejných nabíječek, stále budou výrazně zaostávat za Evropou. Na starém kontinentě jich totiž existuje zhruba 200 000. Více než desetiny z tohoto čísla existuje v Německu.

Radek Pecák