U elektromobilů už nevzniká CO2 na výfuku, úspory je proto třeba hledat jinde. Značka Audi identifikovala potenciál pro úsporu 1,2 tuny CO2 na každý vůz v dodavatelském řetězci.

Audi celkem správně usoudilo, že elektrifikace vozidel vede k tomu, že velká část emisí CO2 již nepochází z výfuku, ale z dodavatelského řetězce a prvních fází výrobního procesu. Společně se svými dodavateli proto vyvíjí opatření pro snižování emisí CO2, které se týkají právě těchto fází vzniku automobilu. „Program CO2“, spuštěný v roce 2018, se zaměřuje především na materiály, jakými jsou hliník, ocel a součásti akumulátorů, jejichž výroba je spojena s vysokou spotřebou energie.
Ve 30 workshopech s dodavateli vzniklo již 50 opatření, která mají dohromady potenciál snížit emise CO2 o 1,2 tuny na každý automobil. Možnosti pro snižování emisí CO2 spočívají v uzavřených kolobězích materiálů, postupném zvyšování podílu sekundárních materiálů, používání recyklátů v plastových dílech a odběru ekologické elektrické energie. Audi hodlá zahrnout realizaci těchto opatření do budoucích smluv se svými dodavateli. Všechna opatření by měla být účinná nejpozději v roce 2025.
V prvním kroku se Audi zaměřuje na hliník, protože k výrobě tohoto materiálu je zapotřebí velké množství energie. Značka Audi již v této oblasti realizovala několik inovací. V roce 2017 byl v závodě Audi Neckarsulm zaveden „uzavřený koloběh hliníku“. Odřezky hliníkových plechů z lisovny jsou vraceny přímo dodavatelům, kteří je znovu zpracují. Všechny takto vyráběné hliníkové plechy používá Audi znovu ve své výrobě. Značka Audi tímto způsobem jen v roce 2018 bilančně ušetřila cca 90 000 tun emisí CO2. Audi zavede „uzavřený koloběh hliníku“ i v dalších svých závodech.
Zdroj: Audi