V listopadu vyčlenilo Ministerstvo dopravy z evropských prostředků 130 milionů korun na výstavbu infrastruktury pro dobíjení elektromobilů v rámci páteřní sítě.  Nyní je k dispozici dalších sto milionů pro budování doplňkové dobíjecí infrastruktury. Ovšem podmínky nastavené pro uchazeče o dotace jsou obtížné.

Díky výzvě, kterou Ministerstvo dopravy vyhlásilo 25. ledna, můžou vzniknout stovky dobíjecích stanic. Žádosti je možno předkládat až do 15. června. Jenže, jak zjistil server Autonaelektřinu, o dotaci nemůžou požádat například majitelé či provozovatelé ubytovacích podniků, sportovišť, kulturních zařízení a dalších podniků, u nichž lze počítat s parkováním elektromobilů.

Tisková zpráva ministerstva k tomuto počinu výslovně uvádí, že o dotaci se můžou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic.

Není to ale bohužel jen české specifikum. "Podmínky programu vznikaly (a byly schvalovány Evropskou komisí v rámci notifikace veřejné podpory) v době, kdy elektřina nebyla v zákoně o pohonných hmotách definována jako alternativní palivo. I když se toto na jaře loňského roku změnilo, stále se v tomto případě jedná o poněkud specifický předmět podpory, a proto je jako základní kvalifikační požadavek prokázat nezbytné prokázat zkušenosti minimálně v některém z uvedených souvisejících oborů (elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou)," vysvětlil mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Podle něho je i tak počet potenciálních uchazečů docela velký. "Jako příklad lze uvést potenciální zájem ze strany některých provozovatelů vodních a slunečních elektráren," dodal.

Kvalifikační podmínky se podle Neřolda nebudou měnit ani v dalších výzvách určených na vybudování doplňkové sítě dobíjecích stanic, které budou vyhlášeny v průběhu příštích dvou let. Do konce roku 2023 by tak mělo vzniknout minimálně 800 dobíjecích stanic.