Patnáct dnů budou mít úředníci na to, aby vyřídili žádost majitelů elektromobilů a nízkoemisních vozidel o novou registrační značku začínající písmeny E a L. Vyplývá to z vyjádření Ministerstva dopravy o chystaných novinkách pro rok 2019.

O značku budou moci majitelé vozů žádat od začátku příštího dubna. Nárok na její získání budou mít jak majitelé "čistých" elektromobilů, tak i hybridů, jejichž emise CO2 na ujetý kilometr nepřekračují hodnotu 50 gramů.

Úkony spojené s vydáním této značky budou podle mluvčího ministerstva Zdeňka Neusara zdarma.

Značka pro elektromobily nebude povinná. Bude záležet na úvaze každého jejich majitele, zda si na svém autě ponechá klasickou značku s kódem příslušného kraje, v němž je registrováno, nebo zda požádá o tuto novou speciální.

Je tedy otázkou, jaký o ně bude zájem. Momentálně totiž se speciální značkou nejsou spojené žádné výhody.

Do budoucna se ale uvažuje, že by takto označené vozy mohly mít nárok na bezplatné získání roční dálniční známky, případně by jim mohl být umožněn vjezd do vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy.

Zatím jedinou hmatatelnou formou podpory "čistých" vozidel v Česku je možnost získání povolení k parkování i zónách placeného stání na území hlavního města Prahy za stokorunový registrační poplatek. To se poměrně paradoxně týká i těch hybridů, které ke své jízdě využívají převážně spalovací motor.

Radek Pecák